Top All
Stream
Komendy / Pomoc na serwerze | [Back]
Komendy przydatne na serwerach DBVictory


Domek - Obsługa/Info:

!buyhouse - Stajemy przy drzwiach wolnego domku i po wpisaniu tej komendy kupujemy domek.
!sellhouse "nick gracza - Za pomocą tej komendy możemy sprzedać komuś domek (działa na zasadzie trade)

!leavehouse - Opuszczasz swój domek (nie dostajesz kasy/itemy przenoszone do DP)
!house door - Dodajesz/usuwasz osoby, które mogą otwierać drzwi
!house guest - Dodajesz/usuwasz osoby, które mogą wchodzić do domku
!house subowner - Dodajesz/usuwasz współwłaściciela domku.

Szukanie teamu na quest/misje:
System ułatwiający graczom poszukujących ekip na dany quest/misje, mamy do wyboru kilka pozycji, do których się możemy dopisać (tylko do jednej naraz). Po zebraniu wymaganej ilości graczy np 4/4 pojawia nam się napis ze za 5 sec zostaniemy przeniesieni ze wszystkimi graczami przed wejście na quest. (automatycznie usuwani z listy sa gracze, którzy się wylogują, wbija PK lub może to zrobić tutor.)

* komenda główna "!q"
!q list [,ID] - pokazuje listę dostępnych questów z [ID]. jezeli wpiszemy po przecinku liczbe [ID] (np. !q list,2) z danego questu pokarze nazwy graczy i lvl, którzy są zapisani.
!q add,ID - dodaje nas do listy oczekujących jeżeli spełniamy warunki (lvl, pacc, brak PK)
!q remove - usuwa nas z listy
!q get - pokazuje, do której listy jesteśmy zapisani.

!save - Zapisuje naszą postać (zalecane po wykonaniu questa - automatycznie zapisuje po wbiciu lvl/skilli)

!trap - "Wchodzimy" na gracza, który blokuje przejście (wymagane 5 Power

!info - Informacje na temat Twojej postaci (Account warning, Bless, Reborn, Pacc, PZ itd)

!loot - Po zabiciu potworka pokazuje co jest w ciele

!kills - Ilość zabitych graczy, czas trwania F.

!teleport lub !tp - Przenosi nas do City Center (wymaga PACC)
- Jeśli chcemy teleportować się do innego miasta dopisujemy wpisujemy np !tp nova (przenosi nas do Nova City, możemy także wpisać 'rock')
- !tp house - przenosi nas pod drzwi naszego domku
- !tp 1,2,3 (slot) Istnieje także możliwość zapisania u pawie każdego NPC 'slot' (idziemy do danego NPC i piszemy HI > teleport > nr slotu 1-3 > yes): od teraz możemy użyc teleportu do danego slotu !tp 1 (przenosi nas do NPC ze slotu nr1) - koszt zapisu jest darmowy, sam teleport zas kosztuje 10Gold każdorazowo
!killsquest - Lista potworów zabitych/do zabicia u NPC Kills Quest

/bug - Znalazłeś buga/błąd na mapie/serwerze? za pomocą tej komendy możesz go zgłosić administracji (wpisuj: /bug informacje na temat problemu - np: /bug nie działają schody)

/cast - > Informacje <

!sag - Pomoc w Sag

!ssag - Pomoc w Super Sag

!mission Pomoc przy wykonywaniu misji.

!exp NazwaPotwora Informuje ile musimy zabić potworków (NazwaPotwora)do następnego lvl. (np. !exp wolf)

!rider - Służy do "usidlania" potworów. (więcej info u NPC Rider Master)

!party [talk, check, info] - Możemy pisać do członków naszego Party lub sprawdzić kto jest online.

!fly - Po wykonaniu > questu< możemy latać nad miastami.

!set - Zmiana wyświetlania HP/Ki:
!set stats, percent - wyświetlanie (paski) w procentach
!set stats, normal - w liczbach (max do 65k) a także można ustawić widoczność zadanego całkowitego DMG
!set totaldmg - włącza/wyłącza wyświetlanie całkowity zadany DMG ofierze
!set dmg - włącza/wyłącza wyświetlanie dmg jaki otrzymujemy (You lose x hitpoints..)
!set critical - włącza/wyłącza wyświetlanie critical hit (jeżeli uderzymy z maksymalną siła w traina pokazuje nam na czacie dmg)
!set transform - włącza/wyłącza FAST Transform (po wpisaniu 'transform' od razu transformuje nas na ostatnią możliwą transformacje)

!spells - Pokazuje czary, które aktualnie możemy użyć (względem lvl)
!spells learn - pokazuje listę czarów, które można się nauczyć poprzez misje/questy

!dung - Pokazuje kiedy możemy odebrać nagrodę za DUNGEON ( +Bonus)

!al info - Obsługa AutoLoot na serwerze

!master - Obsługa 'master' (pet)