Team
 Position  Nick  Contact
 GOD  Warez  Email: dbvicto@gmail.com
 DC: dbvictory
 GOD Jr  The Great  DC: thegreat0
 Gamemaster Jr  Bubuz  DC: bubuzz
 Gamemaster Jr  Windyy  DC: windyy2348
 Tutor  [T] DBV  DC: salahisbeloved
 Test Tutor  [TTutor]  -------

Info:
Jak się skontaktować? Wejdź na nasz kanał DISCORD, kliknij na link (DC:) przy danym tutorze aby oby otworzyć jego profil na DC

Jeśli nie zadziała skopiuj nazwę profilu np 'dbvictory' i wpisz 'Szukaj'


How to get in contact? Go to our DISCORD channel, click on the link (DC:) next to the tutor to open his profile on DC.