Ice Monster Wave Event

 - Co jakiś czas TEAM DBV organizuje Ice Monster Wave Event
 - Tworzymy teleport w centrum miasta z określoną ilością graczy
 - Jeśli do teleportu wejdzie wymagana ilość graczy event się rozpocznie
 - Zostajemy przeniesieni poza room, w którym jestesmy wraz z potworami
 - Po wybiciu wszystkich potworów powracamy do roomu (auto)
 - Kolejne fale są liczne mnożnikiem ilośćGraczy * Fala
   (np 10Graczy * 3 fala = 30 mobow!)

Wygrywa gracz, który zostanie ostatni przeżyje na wyspie.

  * Każdy gracz po wejściu otrzymuje Bless Of Shenlong (nie tracimy skill,lvl,itemów!)
  * Na arenie normalnie możemy paść tylko od potwora lecz niczego nie tracimy.
  * Wygrany gracz otrzymuje bp z itemami oraz działanie Bless Of Shenlong do wylogowania się! + losuje możliwość wygrania PACC Scroll 3Day


Lista Zwycięzców / Winners List
ID
Nick
Wave
Data
6
The Amadixx
8
18.03.2019
5
Reka Reke Myje
3
18.03.2019
4
Pegasus
5
5.01.2019
3
Galahad
5
22.11.2018
2
Choleryk Luighi
3
20.11.2018
1
Ten Wie Ja Wiem
5
26.10.2018 - From time to time TEAM DBV organizes Zombie Area Event
 - Create a teleport in the center of a certain number of players
 - If the teleport enter the required number of players to start event
 - You will be redirected outside the room where we are with monsters
 - After breaking all the monsters are coming back to the room's (auto)
 - Successive waves are numerous multiplier amount countPlayer * Wave
(eg wave 10Player * 3Wave = 30 mobs!)
Win player who is last on the island..

* Each player after the entry receives Bless Of Shenlong (do not lose skill,lvl,items!)
* In the arena normally can fall only on the monster, but we do not lose anything.
* The winning player receives bp with items and operation Bless Of Shenlong to log out!


This website requires javascript to run correctly.