EPoints


Na serwerze wprowadziliśmy EPoint - sę to punkty, które można wymienić na senzu / gold / upgrade itd - zdobyć je można bioręc udział w eventach organizowanych na serwerze lub wymienić za PPoints
* Ilość EPointów można sprawdzać za pomocę komendy !info
* Wymienić je można w specjalnym pomieszczeniu (wejście obok DP - teleport)
The server introduced Epoint - these are points that can be redeemed for senzu / gold / upgrade etc - you can get them by taking part in events organized on the server or replace PPoints
* Your EPoint can be checked using the command !Info
* You can replace them in a special room (entrance where DP - teleports)


This website requires javascript to run correctly.